How to measure human capital for reporting purposes?

 • Authors

  • Iryna Renkas CUE
  2023-04-16
 • The aim of this article is to present thermodynamic models of human capital measurement and their usefulness for the purpose of compiling information on the level of payment of human capital of a company's employees. A study of the literature on the subject reveals the role of Polish researchers in this area.

 • References

  1. Becker G. (1964, 1993, 3rd ed.). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.
  2. Blaug M. (1995). Metodologia ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Cieślak I., Dobija M. (2007). Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 5-24.
  4. Dobija M. (1997). Ile powinien zarabiać anestezjolog? Master of Business Administration, nr 5, s. 43–44.
  5. Dobija M. (red.) (2014). Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  6. Goetzmann W.N., Ibbotson R.G. (2006). History and the Equity Risk Premium. In: Goetzmann W.N., Ibbotson R.G. (Eds.), The Equity Risk Premium: Essays and Explorations (pp. 25–40), Yale School of Management, Oxford University Press.
  7. Kozioł W., Renkas J. (2021). Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie wzrostu produktywności pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  8. Kurek B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Monografie: Prace doktorskie, nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  9. Kurek B. (2012). An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities. Modern Economy, vol. 3, no. 4, 364–372, https://doi.org/10.4236/me.2012.34047.
  10. Renkas J. (2013). Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno ekonomicznej, Zeszyt 30, s. 151–161. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
  11. Renkas J. (2016). Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 47(3), s. 466–480. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.
  12. Renkas J. (2017a). Kapitał kreatywności – pomiar i wynagradzanie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 50(2), ss. 413–426. https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.28.
  13. Renkas J. (2017b). The tandem of “capital-work” as the basis for labour economics, International Journal of Accounting and Econom-ics Studies, Vol 5, No 1 (2017), pp. 26-32. https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195.
  14. Renkas J. (2022). Thermodynamic model of human capital measurement in applications to employee compensation formation (Polish language: Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę), Difin Pub-lishing House, Warsaw.
 • Downloads

 • How to Cite

  Renkas, I. (2023). How to measure human capital for reporting purposes?. SPC Journal of Social Sciences, 4(1), 3-5. https://sciencepubco.com/index.php/JSC/article/view/32266