Adaptation of the Land Use System as One of the Main Paradigms of the Modern Agricultural Land Use

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The article reveals one of the main paradigms for the agricultural land use development. Adaptation is not only a necessity, but a means to improve sustainability and efficiency in the use of agricultural land. The conditions of external systems that determine the direction and magnitude of adaptation options for agricultural land use have also been shown. The features of adaptation of the basic land use elements have been described: land plots, legal status, engineering equipment of the territory, land use system, and land use maintenance system. The article provides a more detailed overview of the adaptation of the main land use system element (agriculture), which will ensure the adaptation of crops and their varieties to the features of soils and terrain; the adaptation of cultivation technologies to the soil and terrain, the features of the territory; the adaptation of fertilizer systems to soils and crops and their varieties; the adaptation of cultivation technologies to the actual technical equipment; the adaptation of the farming system to the actual financial condition; and the adaptation of the farming system to the natural conditions of the year. A monographic description of the land use adaptation experiment by Chistoe, LLC in the Tyukalinsky District of the Omsk Region has been produced. Mutual adaptation of both land management and its technical and technological components has been proposed for the agricultural land development project. It is expected that this will minimize the required financial costs by adapting land properties, reducing types of machines and the technologies used.

   

   


 • Keywords


  Adaptation; Agricultural land use; Agriculture; Land management, Land properties; Land development

 • References


   [1] Rogatnev YuM, Scherba VN & Nozhenko TV (2016), Innovatsionnyye metody issledovaniya v zemleustroystve i kadastrakh [Innovative methods of research in land management and cadastres]. Omsk: FGBOU HE Omskiy GAU.

   [2] Rogatnev YuM (2013), Zemel'nyye resursy kak resursnaya osnova innovatsionnogo razvitiya APK [Land resources as a resource basis for innovative development of the agroindustrial complex]. Bulletin of the Altai State Agrarian University 2(10), 14-18.

   [3] Gushchin AI (2001), O prisposoblenii k osobennostyam prirodnykh usloviy v adaptivno-landshaftnom zemledelii dlya povysheniya effektivnosti sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva i obespecheniya ekologicheskoy bezopasnosti prirodnoy sredy [About adaptation to features of natural conditions in adaptive-landscape agriculture for increasing efficiency of agricultural production and maintenance of ecological safety of an environment]. Povysheniye ustoychivosti zemledeliya v sovremennykh usloviyakh [Increasing the sustainability of agriculture in modern conditions] materials of scientific-practical. conf. Administration of the Kirov region. Committee of Agriculture and Food. Kirov, 69-73.

   [4] Beketov AD, Edimeichev YuF & Beketova OA, Istoriya i metodologiya adaptivno-landshaftnykh i al'ternativnykh sistem zemledeliya [History and methodology of adaptive-landscape and alternative systems of agriculture]. Krasnoyarsk: b.i., 2012.

   [5] Marakayeva TV & Shcherba VN (2016), Analiz faktorov proizvodstva i puti povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya zemel' sel'skokhozyaystvennymi organizatsiyami v Tyukalinskom rayone Omskoy oblasti [Analysis of production factors and ways to increase the efficiency of land use by agricultural organizations in the Tyukalinsky District of the Omsk Region]. Bulletin of the Altai State Agrarian University 5(139), 175-179.

   [6] Nozhenko TV & Marakayeva TV (2018), Analiz ispol'zovaniya zemel' sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya Tyukalinskogo rayona Omskoy oblasti i perspektivy ikh razvitiya [Analysis of the use of agricultural land in the Tyukalinsky District of the Omsk Region and the prospects for their development]. In the collection: Nauchnyye innovatsii – agrarnomu proizvodstvu Scientific Innovations - for Agricultural Production]. Materials Intern. scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of Omsk State University. Omsk, 314-319.

   [7] Kiryushin VI & Ivanova AL (2005), Agroekologicheskaya otsenka zemel', proyektirovaniye adaptivno-landshaftnykh sistem zemledeliya i agrotekhnologiy [Agro-ecological assessment of lands, design of adaptive-landscape systems of agriculture and agro-technologies]. Мoscow: FSAI "Rosinformagrotech".

   [8] Marakayeva TV, Nozhenko TV & Nekrasova EV (2017), Organizatsiya sistem sevooborotov s uchetom balansa gumusa na osnove ekonomiko-matematicheskogo modelirovaniya [Organization of crop rotation systems taking into account the humus balance on the basis of economic and mathematical modeling]. Bulletin of the Altai State Agrarian University 8(154), 63-67.

   [9] Dvarokovskiy MS (1983), Ekologiya rasteniy [Ecology of plants]. Мoscow: Nauka.

   [10] Edimeichev YuF (2004), Adaptivnyye sevooboroty – osnova ratsional'nogo zemlepol'zovaniya [Adaptive crop rotations are the basis for rational land use]. Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Krasnoyarsk State Agrarian University". Krasnoyarsk: KrasGau.

   [11] Nozhenko TV & Marakayeva TV (2017), Landshaftno-ekologicheskoye zonirovaniye v tselyakh ratsionalizatsii zemlepol'zovaniya [Landscaping and environmental zoning for the purpose of rationalizing land use]. Bulletin of the Altai State Agrarian University 10(156), 65-70.

   [12] Kiryushin VI (2011), Teoriya adaptivno-landshaftnogo zemledeliya i proyektirovaniye agrolandshaftov. [Theory of adaptive-landscape agriculture and the design of agrolandscapes.] Мoscow: KolosS.


 

View

Download

Article ID: 18693
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i3.15.18693
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.