Professional and qualification development of enterprise personnel in terms of human capital theory

 • Authors

  • Oleksandr Samborskyi
  • Jurij Renkas Cracow University of Economics
  2023-04-16
 • The subject of the consideration of this article is the theoretically based concept of determining fair remuneration for the personnel of an enterprise who decide to continue their education or upgrade their professional skills. The basic theory that is taken in the article as the basis for determining the level of remuneration is the theory of human capital developed by M. Dobija. The model uses the capitalization rate, which determines the measure of spontaneous natural attrition of human capital and is related to the size of the constant a = 0.08 [1/year].

 • References

  1. Dobija, M., Cieślak, I. (2007). Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe, nr 735, s. 5–24. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
  2. Dobija, M. (2015). Laborism. The Economics Driven by Labor, Modern Economy, no. 6. https://doi.org/10.4236/me.2015.65056.
  3. Koziol, W. (2011). Constant of potential growth in the calculation of human capital (Polish language: Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego), Nierówności Społeczne w Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 19, s. 252-260.
  4. Kurek, B., Górowski, I. (2020). Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital, Central European Management Journal, 28(4), 30-50. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.33.
  5. Oliwkiewicz, B. (2020). Salary expectations and fair wages of graduates of economic studies [in:] Managing sustainable development of organizations, (ed.) D. Fatuła, AFM Publishing House, Kraków, pp. 67-94.
  6. Renkas, J. (2011). Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy, Problemy teorii ta metodologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac, Nr 2(20), Zhytomyr.
  7. Renkas, J. (2012). Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24.
  8. Renkas, J. (2016). Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 47(3), ss. 466-480. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.
  9. Renkas, J. (2017). The tandem of "capital-work" as the basis for labour economics, International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol 5, No 1 (2017), pp. 26-32. https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195.
  10. Renkas, J. (2022). Thermodynamic model of human capital measurement in applications to employee compensation formation (Polish language: Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę), Difin Pub-lishing House, Warsaw.
  11. Stańdo-Górowska, H. (2014). Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4(928). https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0404.
  12. Sunder, S. (1997). Theory of Accounting and Control. Cincinnati: South – Western College Publishing.
 • Downloads

 • How to Cite

  Samborskyi , O., & Renkas, J. (2023). Professional and qualification development of enterprise personnel in terms of human capital theory. SPC Journal of Education, 4(1), 1-4. https://sciencepubco.com/index.php/JE/article/view/32264